3

3
Energie Project Woudmeer Aangesloten bedrijven Doelstellingen Mileu en Groene Stroom Sponsors Contactgegevens


Mts.Jonker-Quak

Hallo, ik ben Siem Jonker en ik ben getrouwd met Martine. Wij hebben vier kinderen. Dennis(14 jaar) Rick(11 jaar) Kelly(7 jaar) en Mike(3 jaar). Samen hebben we sinds 2003 een melkveebedrijf met ongeveer 65 koeien en 45 stuks jongvee.Ons bedrijf is gevestigd aan de Meerweg 16 in Dirkshorn. Ons bedrijf is ongeveer 35 ha groot en we verhuren jaarlijks 4 Ha voor tulpen. Van de omliggende kooltelers krijgen we kool voor onze koeien. We willen in de toekomst nog wat groeien in aantal koeien en oppervlakte land. Het energie project van de woudmeer gebruiken wij om eens goed naar ons eigen bedrijf te kijken, waar kan je bezuinigen en als er wat vervangen moet worden doen we dat dan duurzaam of niet. Met de als maar stijgende energie prijzen zijn we nu aan het inventariseren wat er bij ons op het bedrijf kan helpen om deze kosten te drukken zijn dat de windmolens of zonnepanelen of toch nog wat anders.

Siem en Martine Jonker
Meerweg 16
1746 CE Dirkshorn.
06-54975826
siemmart@planet.nl


Website: