3

3
Energie Project Woudmeer Aangesloten bedrijven Doelstellingen Mileu en Groene Stroom Sponsors Contactgegevens


Mts.Francis-Blom

De Maatschap Francis & Blom is gevestigd aan de Woudmeerweg 5 te Dirkshorn. Vanaf 1904 is het bedrijf in handen van de familie Francis. Het is begonnen als gemengd bedrijf met extensieve akkerbouwgewassen.
Na de ruilverkaveling in 1960 is er ook nog 4 hectare fruit aangeplant. Echter toen de tuin aan vervanging toe was, is besloten dit gedeelte toch maar af te stoten.
Thans wordt de maatschap gerund door Kees, Evelien en Martijn Francis. Als hoofd teelt is de pootaardappel wel de belangrijkste. De teelt, selectie, rooiwerkzaamheden, opslag en verwerking van jaarlijks ca 2000 ton, wordt allemaal in eigen beheer gedaan. Er wordt geteeld voor handelshuizen, maar ook worden pootaardappelen zelf verkocht en geŽxporteerd. Het rendement ligt dan toch hoger als je het aan handelshuizen overlaat. De export van onze pootaardappelen is mondiaal.
Naast de pootaardappelen is er op bescheiden schaal nog wat kool in diverse kleuren. Omdat kool wat prijsvorming betreft erg wisselvallig is, moet deze teelt duidelijk gezien worden als bijteelt.
Voor de nodige vruchtwisseling worden de gangbare akkerbouwgewassen geteeld.


Website: