3

3
Energie Project Woudmeer Aangesloten bedrijven Doelstellingen Mileu en Groene Stroom Sponsors Contactgegevens
Sponsors

Graag willen wij al onze sponsors en geldschieters hierbij bedanken.
Energie Project Woudmeer wordt ondersteund door de Europese Gemeenschap ELFPO, en ontvangt een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND!!!

LTO Noord

LTO Noord, zichtbaar in actie

LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie Noord) is de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische sector in de negen provincies boven de grote rivieren. LTO Noord behartigt de belangen van ruim 36.000 boeren en tuinders en is daarmee de grootste agrarische belangenbehartiger in Nederland. Naast het behartigen van de agrarische belangen biedt LTO Noord service aan haar leden op het gebied van informatie, nieuwsvoorziening en individuele diensten. Voorzitter van LTO Noord is Tammo Beishuizen. Directeur is Ton van Vuren.

LTO Noord zet zich in voor een sterke economische en maatschappelijk positie van agrarische ondernemers, voor een duurzame land- en tuinbouw en voor perspectief en ontwikkeling van de agrarische sector. Belangenbehartiging staat centraal bij LTO Noord. Zij oefent hiervoor invloed uit op marktpartijen, maatschappelijke organisaties en politiek. Dit wordt op verschillende manieren door bestuurders en medewerkers in praktijk gebracht door te lobbyen, het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en het opzetten van projecten.

Bij LTO Noord werken ruim 300 mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Deventer. LTO Noord heeft regiokantoren in Drachten en in Haarlem. LTO Noord is een netwerkorganisatie met meer dan 1000 bestuurders die de belangen van haar leden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied effectief behartigt. Via LTO Noord en haar zusterverenigingen ZLTO en LLTB is het merendeel van de Nederlandse boeren en tuinders vertegenwoordigd in LTO Nederland.

LTO Noord onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met diverse vaktechnische organisaties:
? LTO Noord Glaskracht
? de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
? de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP)
? de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
? de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)
? Federatie van Biologische boeren (Biologica)
? Natuurlijk Platteland Noord (NPN)
Dankzij de zelfstandige onderdelen LTO Noord Projecten, LTO Noord Verzekeringen en LTO Vastgoed en haar belang in o.a. LTO Commerce, Agro Energy en Smart Farming biedt LTO Noord haar leden een breed scala aan producten en diensten. LTO Noord heeft strategische allianties met LTO Noord Advies en Agro Adure Advocaten.

LTO Noord Informatiecentrum
T 088 ? 888 66 44
F 088 ? 888 66 40
E info@tonoord.nl


LTO Noord
T 088 ? 888 66 66
F 088 ? 888 66 60

Hoofdkantoor:
Deventer: Keulenstraat 12, 7418 ET, Postbus 126, 7400 AC
Regiokantoren
Drachten: Lavendelheide 9, 9202 PD, Postbus 186, 9200 AD
Haarlem: Fonteinlaan 5, 2012 JG, Postbus 649, 2003 RP


www.ltonoord.nl


Rabobank


Donqi


accon-avm

Accon avm is een van de grootste landelijke advies en accountantsorganisatie, welke onder andere gespecialiseerd is binnen de agrarische sector. Vanuit het klantgericht denken ontstaat een pro-actieve houding, waardoor extra voordelen te behalen zijn.
Vanuit kantoor Middenmeer, is bedrijfsadviseur Coen Knook vanaf het begin af aan betrokken geraakt bij EPW. Door mee te denken, contact te leggen met overheden en subsidieverleners heeft hij geholpen het idee , welke is ontstaan op de jaarlijkse BBQ, te ontwikkelen, naar wat het nu is.
Coen Knook: Het bijzondere aan het project is dat alle twaalf ondernemers het traject in zijn gegaan zonder van te voren precies te weten wat er mogelijk is en waar we naar toe gaan. Het belangrijkste motivatie hierachter was, dat je beter alvast kan beginnen, om de "organisatie" structuur en vorm te gaan geven, en op te pakken wat mogelijk is, dan achter over te gaan zitten en af te wachten tot het meest ideale oplossing langs komt.
Op deze manier ontstaat een structuur, waarbij snel op de omstandigheden is in te spelen.
Voor wie Coen Knook is, en waarbij hij nog meer is betrokken, kijk ook op www.coenknook.nl

www.acconavm.nl


Besseling Installaties

Besseling installatie b.v. onderscheid zich in de installatiemarkt door het realiseren van installaties met een duurzaam karakter. Zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch kunnen wij installaties ontwerpen en installeren die zullen zorgen voor een lager energieverbruik en daardoor een bijdrage leveren aan een lagere Co2 uitstoot. Zowel op de particuliere markt als op de zakelijke zijn wij actief:
? Zonnestroom installaties
? Zonneboiler installaties
? Warmteterugwinning installaties
? Warmtepomp installaties
? Verwarming, koeling & sanitaire installaties
? Elektrische installaties zoals verlichting, krachtstroom & verdeelinrichtingen
? Zwakstroom installaties zoals domotica-, inbraak-, brandmeld- & data-installaties

Onze opdrachtgevers bestaan uit bedrijven, nutsbedrijven, overheden en de institutionele- en particuliere sector

Ons eigen bedrijfspand is een goed voorbeeld voor de installaties die wij u kunnen bieden en daarmee ook onze showroom. Het bedrijfspand heeft een EPC van 0,17. Wij hebben geen gasaansluiting en een kleine elektrische aansluiting. De rest van de elektrische energie wekken wij zelf op door gebruik te maken van zonnepanelen en kleine windturbine?s. Voor de verwarming en koeling van het gebouw maken wij gebruik van een buffervat welke verwarmd wordt door 330 vacu?mbuizen, in combinatie met warmtepompen met horizontale bodemwisselaars. Hierdoor cre?ren we het gehele jaar door een gelijkmatige temperatuur en zijn airco?s in de zomer niet noodzakelijk. Graag laten wij u zien hoe wij e.e.a. kunnen realiseren in uw woning of bedrijfsgebouw.

Met meer dan 15 enthousiaste collega?s zijn dagelijks op pad om kwaliteit en maatwerk te leveren. Besseling Installatie b.v. bestaat al meer dan 30 jaar, van oorsprong werkzaam in Bergen (NH), en sinds 2001 operationeel vanuit Alkmaar.

Ons bedrijf is aangesloten bij UNETO-VNI. Wij bezitten erkenningen op het gebied van gas, water, verwarming, airconditioning en elektra. Als gecertificeerd KOMOinstal installateur kunt u bij ons op kwaliteit rekenen. Tevens is het voor installeren van airconditioning-installaties het benodigde STEK-certificaat in ons bezit.


www.besseling.nl


Syntens

Syntens is een onafhankelijk klankbord voor MKB ondernemers. Syntens is specialist in vernieuwing in alle bedrijfsaspecten en weet waar kennis en kennissen te vinden zijn. Dit alles zonder u een rekening te sturen.

Wij zijn een innovatienetwerk. Onze 270 innovatieadviseurs kennen de wereld van het MKB en kennen de wereld van kennisinstellingen. Zo kunnen wij uw vraag snel koppelen aan het aanbod.

Wij geven op jaarbasis zo?n 20.000 adviezen en 1.000 workshops aan het MKB.

Het Ministerie van Economische Zaken is onze grootste opdrachtgever. Dat maakt onze dienstverlening onafhankelijker van commerci?le partijen en zorgt ervoor dat we u geen kosten in rekening hoeven te brengen.

En het resultaat? Meer dan 80% van onze klanten is positief over (te realiseren) verbeteringen in eigen bedrijf en driekwart van alle bedrijven komt tot nieuwe inzichten.

Onze missie
Permanente innovatie is noodzakelijk. Dat is goed voor onze internationale concurrentiepositie en goed voor Nederlandse bedrijven. Wij zijn daarvan overtuigd en onze klanten ook.

Syntens heeft zijn missie dan ook als volgt verwoord:

Syntens versterkt het innovatievermogen van MKB-ondernemingen, zet hen daarmee aan tot succesvol innoveren en levert daardoor zichtbaar een bijdrage aan duurzame groei.


www.syntens.nl


Nieuws

2013-12-06
Zonnecollectoren
Zonnecollectoren-project
Medio augustus 2012 zijn 7 EPW leden gestart met het zonnecollectoren-project.
2013-12-06
2009-05-04
Genomineerd Kansen kanon 2008
Genomineerden 2008
Op 2 december kiest een jury van 100 de meest innovatieve ondernemer van Noord-Holland.
Statistieken:

Deelnemende bedrijven: 12

Aantal operationele windmolens: 2

Windmolen 1 is de Donqi Urban Windmill
Windmolen 2 is de energyball

Language: